Нормативна уредба

 

Ако желаеш да се запознаеш в детайли с нормативната уредба, уреждаща реда за изследване за ХИВ и организацията на медицинското обслужване на пациентите с ХИВ у нас, прегледай следните документи:

 

  1. Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност;
  2. Наредба № 3 от 5 април 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения;
  3. Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
  4. Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ инфекция, Министерство на здравеопазването.