Изследвай се за ХИВ

Изследвай се за ХИВ анонимно и безплатно в CheckPoint София

При положителен резултат за ХИВ

Потърси незабавно специализирана медицинска помощ

Започни лечение

Не отлагай започването на антиретровирусно лечение

ПОЗИТИВНО НАЧАЛО

Брошура с практическа информация относно най-важните аспекти, свързани с живота с ХИВ и лечението на ХИВ

Граждански организации търсят отговори за бъдещето на националния отговор срещу ХИВ и туберкулоза

С писмо до Министъра на здравеопазването се поставят ключови въпроси за решаване.

Без държавна подкрепа за общностния отговор срещу ХИВ

Неправителствените организации остават без държавна подкрепа за услугите по превенция и грижи за ХИВ.

28 юли – Световен ден за борба с хепатита

Сдружение „ХепАктив”, в партньорство с CheckPoint София, стартира кампанията „Всичко е добре, когато започва навреме”.

Долутегравир отново е наличен... чрез дарение

Министерство на здравеопазването продължава да няма „план Б” при проблем с тръжна процедура за ХИВ лекарства.

Към всички новини