Изследвай се за ХИВ

Изследвай се за ХИВ анонимно и безплатно в CheckPoint София

При положителен резултат за ХИВ

Потърси незабавно специализирана медицинска помощ

Започни лечение

Не отлагай започването на антиретровирусно лечение

ПОЗИТИВНО НАЧАЛО

Брошура с практическа информация относно най-важните аспекти, свързани с живота с ХИВ и лечението на ХИВ

МЗ отговори… Бъдещето на националния отговор срещу ХИВ остава неясно

Организациите питат как МЗ ще финансира дейностите сред ключовите общности в София, Пловдив, Варна и Бургас до края на годината.

Министерство на здравеопазването обяви новата обществена поръчка за ХИВ

София, Пловдив, Варна и Бургас без дейности сред ключови общности.

Централните доставки на долутегравир са възобновени

След проведени три обществени поръчки, Министерство на здравеопазването успя да договори позицията долутегравир.

Граждански организации търсят отговори за бъдещето на националния отговор срещу ХИВ и туберкулоза

С писмо до Министъра на здравеопазването се поставят ключови въпроси за решаване.

Към всички новини