След първия положителен тест за ХИВ

Необходимо е да потвърдиш резултата в НПЛ

 

Първичният тест за ХИВ, независимо какъв е и къде е извършен, не е достатъчен за поставяне на окончателна диагноза. Необходимо е да бъде потвърден. В България единственият компетентен орган, който може окончателно да потвърди или отхвърли първоначален положителен резултат за ХИВ, е Националната референтна потвърдителна лаборатория по ХИВ (НПЛ), намираща се в гр. София, бул. Генерал Николай Г. Столетов 44А. Първичният тест за ХИВ не открива самия вирус, а регистрира наличието на антитела, които се предполага, че имунната система е образувала като реакция на навлизането на вируса в организма.

 

Ако след провеждане на специализирано изследване, НПЛ потвърди първоначалния положителен резултат, тогава се издава Протокол с твоите лични данни, с който всъщност се поставя диагнозата „ХИВ инфекция”. С Протокола получаваш специфичен код, който представлява комбинация от цифри, която носи информация за твоя пол (1 за мъж и 2 за жена), година на раждане (ГГ), година на инфектиране (ГГ) и кой по ред регистриран случай на ХИВ инфекция си в страната (ХХХХ), откакто се води статистика у нас – от 1986 г. Само след издаване на потвърдителен Протокол от НПЛ можеш да продължиш административната процедура по регистриране в специализиран център за лечение на ХИВ/СПИН в страната.

 

Процедурата по потвърждаване на положителния резултат в някои случаи може да отнеме по-дълъг период, тъй като нормативната уредба у нас изисква НПЛ да изследва и потвърди резултата в две последователно взети отделни кръвни проби (венозна кръв). Затова, ако е възможно логистично, в случай на положителен първичен тест за ХИВ най-добре е да отидеш директно в НПЛ, за да ускориш процеса.

 

Винаги можеш да се обърнеш към консултантите на фондация „И” за емоционална и логистична подкрепа в администрирането на процеса по потвърждаване на положителния резултат за ХИВ.