Дейности и проекти

В подкрепа на хората, живеещи с ХИВ

 

Фондация „И” осъществява дейност в подкрепа на хората, живеещи с ХИВ в България чрез застъпнически действия и предоставяне на услуги.

 

Усилията на фондация „И” са насочени към създаване на условия за реализиране на пълноценен живот с ХИВ, като се застъпва за правото на живот с ХИВ без стигма и дискриминация и за равен достъп на хората, живеещи с ХИВ до съвременни комплексни медицински грижи.