За фондация „И”

За правото на живот с ХИВ без стигма и дискриминация

 

Фондация „И” осъществява дейност в подкрепа на хората, живеещи с ХИВ в България.

 

Усилията на фондацията са насочени към създаване на условия за реализиране на пълноценен живот с ХИВ, като се застъпва за правото на живот с ХИВ без стигма и дискриминация и за правото на хората, живеещи с ХИВ в България на равен достъп до съвременни комплексни медицински грижи.