Национална програма зa превенция и контрол на ХИВ

Фондация „И” се включи в предоставянето на услуги в градовете София и Варна за периода юни 2019 - юни 2020

 

Фондация „И” взе участие в изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България, 2017-2020 г. в градовете София и Варна по обявена от Министерство на здравеопазването обществена поръчка в края на 2018 г.

 

В град София за изпълнител на обществената поръчка в края на месец юни 2019 г. бе определен Консорциум „И.З.И.” ДЗЗД – обединение на три неправителствени организации – сдружение „Здраве без граници”, фондация „Инициатива за здраве” и фондация „И”. Периодът на изпълнение на поръчката бе 12 месеца и включваше: 1) работа на терен по превенция на ХИВ сред три ключови общности – инжекционно употребяващи наркотици, мъже, които имат сексуални контакти с други мъже, и жени и мъже, предлагащи сексуални услуги, 2) услуги по анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ, хепатит С и сифилис сред трите общности и 3) пакетна услуга „водене на случай” при хора с потвърден положителен резултат за ХИВ.

 

Като част от Консорциум „И.З.И.” ДЗЗД, фондация „И” взе участие в управлението на изпълнението на поръчката със съответната експертиза, като консултативният кабинет за хора, живеещи с ХИВ на фондацията в град София пое изпълнението на пакетната услуга „водене на случай” при хора с потвърден положителен резултат за ХИВ.

 

В град Варна за изпълнител на обществената поръчка в края на месец юни 2019 г. бе определено сдружение „Съучастие”. Периодът на изпълнение и заложените дейности бяха аналогични на тези за град София. Фондация „И” бе привлечена като партньор в изпълнението на поръчката, като консултативният кабинет за хора, живеещи с ХИВ на фондацията в град Варна пое изпълнението на пакетната услуга „водене на случай” при хора с потвърден положителен резултат за ХИВ.

 

Подробна информация за обществената поръчка с предмет „Избор на изпълнители на дейности по превенция на ХИВ и СПИ сред целевите групи във връзка с изпълнението на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017 – 2020 г.” е налична на сайта на Министерство на здравеопазването тук.