Направи дарение

Благодарим ти за доверието в нас и за това, че подкрепяш нашата кауза!

 

Нашата банкова сметка:

Фондация „И”
IBAN: BG29 FINV 9150 10BG N 09R 1 U
SWIFT (BIC): FINVBGSF
Първа инвестиционна банка

 

Фондация „И” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и като такава даренията извършени в нейна полза могат да послужат за намаляване на данъчната основа при изчисляване на корпоративния данък.

 

Ние гарантираме, че средствата постъпили по обявената сметка ще бъдат използвани за дейности на фондацията, единствено и само според волята на дарителите, такава каквато е заявена при извършване на дарението в съответствие с целите на фондацията. Всеки от дарителите ще получи документ за дарение, удостоверяващ волята му да подпомогне дейността на фондацията.

 

Фондация „И” би приела и непарични дарения по вид и в състояние, позволяващи осъществяването на дейността й по подпомагане на хората, живеещи с ХИВ в България.