Партньори

Работим в партньорство със:

  • Сдружение „Здраве без граници” – неправителствена организация, специализиранa в предоставянето на услуги по консултиране и изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции.

  • Сдружение „ХепАктив” – неправителствена организация, специализирана в подкрепата на хората, живеещи с хроничен вирусен хепатит. Дейността е насочена към осигуряване на достъп до безплатен скрининг, качествени медицински грижи и лечение, и борба със стигмата и дискриминацията.

Фондация „И” е пълноправен член на Национална пациентска организация (НПО) - най-голямото пациентско обединение в България.

 


Фондация „И” има изградено партньорство и добро сътрудничество с Министерство на здравеопазването, Националната референтна потвърдителна лаборатория по ХИВ и специализираните центрове за лечение на ХИВ/СПИН в страната.

 


Благодарим на нашите корпоративни партньори за подпомагане на дейността ни в подкрепа на хората, живеещи с ХИВ в България.