МОСТ

Модел за общностна стабилност

 

Фондация „И” участва в реализирането на партньорската застъпническа инициатива МОСТ – Модел за Общностна СТабилност.

 

Проектът МОСТ се реализира от сдружение „Здраве без граници”, фондация „Инициатива за здраве” и фондация „И” с подкрепата на International Civil Society Support.

 

След приключването на финансирането за програмите по ХИВ и туберкулоза от страна на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, услугите по превенция и грижи са значително намалени. Освен по-малкият обем на предоставяното държавно финансиране, предизвикателство е и механизмът на договаряне на услугите, който понастоящем е подчинен на Закона за обществените поръчки, което създава известни трудности пред неправителствените организации, единственият релевантен доставчик на тези услуги.

 

Инициативата МОСТ има за цел да постигне съгласие между гражданското общество и институциите по отношение на подходящия механизъм на договаряне между държавата, общините и неправителствените организации на услугите за ХИВ и туберкулоза. За да постигне целта си, инициативата ще мобилизира гражданското общество за продължаването на диалога с институциите, който да доведе до ясни и споделени отговорности за гарантирането на приемлив и устойчив механизъм на договаряне.

 

Дейностите, предвидени в проекта, включват:

 

 • Картографиране и оценка на капацитета на гражданските организации, ангажирани в отговора срещу ХИВ и туберкулоза и създаване на устойчива гражданска мрежа за диалог с институциите;
 • Публикуване на методология за интегрирана услуга по ХИВ в град София, съдържаща икономически анализ на разходите и ползите и епидемиологичен анализ;
 • Провеждане на поредица от срещи и събития с участието на гражданските организации и институциите за диалог и постигане на съгласие по отношение на механизъм на договаряне на услугите, удовлетворяващ всички страни;
 • Дейности за популялизиране и публичност.

Проектът е с продължителност ноември 2019 г. – декември 2020 г.

 


Доклади:

 


Публикации:

 


Медийни участия:

 

 • 8 септември 2020 г.: Д-р Станимир Хасърджиев, Национална пациентска организация, Юлия Георгиева, фондация „Център за хуманни политики” - участие в предаването „Директно”, Bulgaria ON AIR, „Изключват основни групи от превенцията на ХИВ в големи градове у нас”; линк към предаването.
 • 30 юли 2020 г.: Доц. д-р Нина Янчева, началник на отделението за придобита имунна недостатъчност в Инфекциозна болница, гр. София - интервю в предаването „Сутрешен блок”, БНТ, „Програмите за превенция на ХИВ - как ще се отрази спирането им?”; линк към интервюто.
 • 29 юли 2020 г.: Анна Любенова, фондация „Инициатива за здраве” - интервю в предаването „България сутрин”, Bulgaria ON AIR, „Безконтролен вирус: Защо превенцията на ХИВ у нас спря?”; линк към интервюто.
 • 25 юли 2020 г.: Анна Любенова, фондация „Инициатива за здраве”, Елена Биринджиева, сдружение „Здраве без граници” - разширен репортаж в рубриката „След новините”, БНТ, „Превенцията на ХИВ у нас спря, вирусът остава без контрол”; линк към репортажа.
 • 9 юли 2020 г.: Анна Любенова, фондация „Инициатива за здраве” - репортаж в „По света и у нас”, БНТ, „Спират програмите за ограничаване на заразата с ХИВ и други полово предавани инфекции”; линк към репортажа.
 • 6 юли 2020 г.: Елена Биринджиева, сдружение „Здраве без граници” - участие в предаването „Директно”, Bulgaria ON AIR, „От 1 юли над 200 пациенти с ХИВ са без медикамент”; линк към предаването.
 • 29 април 2020 г.: Елена Биринджиева, сдружение „Здраве без граници” - интервю в „Програма Хоризонт”, БНР, „Отново безплатни изследвания и консултации в София за ХИВ, хепатит В и С”; линк към интервюто.
 • 3 януари 2020 г.: Анна Любенова, фондация „Инициатива за здраве” - участие в предаването „Директно”, Bulgaria ON AIR; линк към предаването.